Danmarks Badminton Forbund

Danmarks Badminton Forbund (DBF) er en demokratisk organisation, som består af 8 kredse, der i alt har ca. 560 medlemsklubber med ca. 105.000 medlemmer. Den øverste myndighed i DBF er repræsentantskabet, som samles én gang om året.

DBF ledes af en hovedbestyrelse, som skal sikre udviklingen af badmintonsporten og være garanter for, at organisationen drives i den retning, som klubber og medlemmer ønsker. Bestyrelsen træffer beslutninger omkring de overordnede rammer for udviklingen, herunder budgetter og sikrer i det hele taget, at den daglige drift er forsvarlig.

Til daglig ledes DBF af en driftsorganisation, som består af en række udvalg med frivillige personer, samt en række ansatte, der hver har deres ansvarsområde. Den ansvarlige for driftsorganisationen er DBF’s direktør.

Vil du vide mere om DBF’s organisation, kan du under menuen „DBF“ finde informationer om DBF’s bestyrelse, administration og mange udvalg.